Skip to content

Tule Räpina autokooli!

Vabadus liigelda

Kagukaar OÜ
Reg-nr: 10563307
Koolitusluba nr: 6809HTM

Õppeklass

Tartu mnt 1, Räpina 64504, Põlva maakond

Teooria õppetunnid toimuvad laupäeviti algusega kell 10:00.
Sõidutunnid toimuvad õpilasega kokkulepitud sobival ajal Räpinas, Põlvas ja soovi korral ka Tartu linnas.

Registreeri kursusele

Oled algaja või edasijõudnu

B-kategooria
sõidukijuhi koolitus

Õpitakse liiklusohutust, liiklusreegleid, liikluspsühholoogiat, auto ehitust, auto kasutamisega seotud õigusakte, lahendatakse liiklusteste.

Koolitus kestab:

5 nädalat

Koolitus sisaldab:

30 teooriatundi ja 30 õppesõidutundi (à 45 min.)

Teooriatunnid toimuvad laupäeviti algusega kell 10:00 aadressil Räpina linn, Tartu mnt 16. Õppesõit toimub õpilasega kokkulepitud sobival ajal Räpinas, Põlvas ja soovi korral ka Tartu linnas.

Vajalikud dokumendid:

Perearsti tõend, dokumendi foto, pass või ID kaart.

B-kategooria
sõidukijuhi lõppastme koolitus

Koolituse võib läbida kohe peale esmase juhiloa omandamist.

Koolitus kestab:

1 või 2 päeva

Koolitus sisaldab:

3 tundi teooriaõpet (Räpinas)

1 sõidutund keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.

2 sõidutundi libedasõidu riskivältimise harjutusi Raadi liberajal.

Vajalikud dokumendid:

Esmane juhiluba, autokooli tunnistus, pass või ID kaart

Lisanduvad B-kategooria õppele

Pimedasõidu koolitus

Algastme libedasõidu koolitus

Esmaabi koolitus

Meie õppeautod

TOYOTA Corolla

VW Golf V

Et Sinu
teekond
oleks alati turvaline!

soovib Räpina Autokool

Kagukaar OÜ

Reg-nr: 10563307
Koolitusluba nr: 6809HTM

Arveldusarve nr.  EE344204278609946403
(seletusse märkida õpilase nimi ja mille eest koolitustasu makstud)