B-kat.sõidukijuhi lõppastme koolitus.
Koolituse võib läbida kohe peale esmase juhiloa omandamist.
Koolitus kestab 1 või 2 päeva.
Koolitus sisaldab:

  • 3 tundi teooriaõpet Räpina, Tartu mnt. 16  õppeklassis
  • 2 sõidutundi säästliku ja keskkonnasõbralikku ning teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi kujundamist ja libedasõidu riskivältimise harjutused õppeväljakul Tartu Raadi liberajal

Lõppastme koolitusel osalemiseks vajalikud dokumendid:
-esmane juhiluba
-autokooli tunnistus
-pass või ID kaart

Pärast lõppastme koolituse läbimist autokoolis tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele sissekanne, mille alusel vahetatakse esmane juhiluba ilma eksamiteta ARK büroos juhiloa vastu.