B-kategooria sõidukijuhi lõppastme koolitus
Koolituse võib läbida kohe peale esmase juhiloa omandamist.
Koolitus kestab 1 või 2 päeva.

Koolitus sisaldab:
  • 3 tundi teooriaõpet Räpinas Tartu mnt 16 õppeklassis
  • 1 sõidutund keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine.
  • 2 sõidutundi libedasõidu riskivältimise harjutusi Raadi liberajal.

Lõppastme koolitusel osalemiseks vajalikud dokumendid:
  • Esmane juhiluba, autokooli tunnistus, pass või ID kaart