B-kategooria sõidukijuhi koolitus
Õpitakse liiklusohutust, liiklusreegleid, liikluspsühholoogiat, auto ehitust, auto kasutamisega seotud õigusakte, lahendatakse liiklusteste.
Koolitus kestab: 5 nädalat
Koolitus sisaldab: 30 teooriatundi ja 30 õppesõidutundi (à 45 min.)

Teooriatunnid toimuvad laupäeviti algusega kell 10:00 aadressil Räpina linn, Tartu mnt 16.
Õppesõit toimub õpilasega kokkulepitud sobival ajal Räpinas, Põlvas ja soovi korral ka Tartu linnas.

Koolitusel osalemiseks vajalikud dokumendid:

  • Perearsti tõend, dokumendi foto, pass või ID kaart.

Vanus:
  • esmase juhiloa taotlemisel vähemalt 17,5 a.
  • piiratud õigusega juhiloa taotlusel vähemalt 15,5 a.