Räpina Autokool
OÜ kagukaar
RK10563307
Koolitusluba nr.6809HTM

Räpina Autokooli õppeklass asub Räpinas, Tartu mnt. 16
Teooria õppetunnid toimuvad laupäeviti algusega kell 10.00.
Sõidutunnid toimuvad õpilasega kokkulepitud sobival ajal Räpinas, Põlvas ja soovi korral ka Tartu linnas.

Ühe sõidutunni pikkus on 45 minutit.

Põhiline õppesõit toimub Põlva linnas, kuna seal toimub ka ARK-i eksam.